Çocuklarımızın zihinsel yeteneklerini nasıl aktive edeceğiz

Çocuklarımızın zihinsel yeteneklerini nasıl aktive edeceğiz? Onları bir deneyim duygusu kazanmaya nasıl teşvik ederiz – ilk fikirleri oluşturmanın temeli? Çocuğun düşüncesinin somuttan sanallaştırmaya görsel olarak metamorfozunu hangi oyunla uyandırabiliriz? Bilişsel sürecin ne ile başlayacağım. Pedagoji dilinde, bu, duyumların, algıların, algının, hafızanın, dikkatin, düşünmenin, konuşmanın, hayal gücünün gelişmesidir. Yani bilgi. Okul öncesi çocuklar oyun, emek ve …